22 feb 2010

Decreto contra o Galego


..."O decreto tense alicerzado sobre dous mitos. Primeiro mito: existe un mandato electoral que obriga ao PP a revogar a actual lexislación. Falso porque en primeiro termo o PP gañou as eleccións, si, pero cando menos un de cada dous electores non apoiaron as súas candidaturas e, por tanto, tampouco as súas teses. E falso tamén porque é evidente que miles de votantes do PP non partillan a agresividade de Feijóo contra o galego. Segundo mito: os dereitos dos pais e as nais a elixiren a lingua en que se escolarizan os seus fillos. Non existe tal dereito. Non só porque así o ditaminan sentenzas do Supremo e do Constitucional, senón porque o uso das linguas na escola afecta dereitos que van máis alá do ámbito familiar e atinxen o conxunto de toda a sociedade. Todos os galegos e galegas, sexamos ou non pais e nais de familias, estamos afectados por esta cuestión e, portanto, temos dereito a decidir. Non só os pais e as nais. Por tanto é lóxico que sexan os poderes públicos, en representación da sociedade, os que decidan e non os pais nen as nais"...

1 comentario:

Grazas polo teu comentario.