21 abr 2013

Manifestación sobor das Preferentes e subordinadas en Vigo.

Veciños e veciñas do Barbanza subindo a un autobús para ir á manifestación de Vigo a reclamar os cartos que son deles e que llos roubaron os bancos có consentimento do PP...compañeiros do Bng axudando e o alcalde de Boiro "nin estaba nin se lle esperaba"...Sr Dieste, si vai antepoñer os intereses do PP por diante das xustas reclamacións d@s veciñ@s de Boiro...nin o necesitamos, nin nos representa!!!!.
15 abr 2013

Manifesto do BNG Barbanza en apoio aos afectad@s polas preferentes.

O Bloque Nacionalista Galego do Barbanza, tras coñecer que o PP acaba de aprobar outra norma para executar o roubo dos aforros de galegos e galegas, a través da maioría que posúe no Congreso dos Deputados, quere transmitir á opinión públicaas seguintes cuestións:

 1. Que a decisión política que ampara esta estafa está baseada unicamente nos intereses do sector financeiro, consolida o culto á usura e á desigualdade e afonda aínda máis na separación entre unha elite máis rica e unha maioría da poboación cada vez máis empobrecida.

 2. Que existe un comportamento demagóxico por parte de deputadas e deputados galegos do Partido Popular que, mentres din solidarizarse e estar á beira das persoas afectadas, aproban directamente ou consenten con complicidade a posición política do seu partido, aliado da banca e dos intereses financeiros e que, por tanto, ao non representaren a cidadanía galega, merecen a nosa reprobación pública.

 3. Que este atentado contra aforradores e aforradoras supón un grave prexuízo individual e colectivo para a nosa economía, pois quítannos a posibilidade de que unha parte substancial desas cantidades acabe por significar investimentos na propia comarca que poderían axudar ás pequenas economías en tempos de crise. 

 4. Que, nese sentido, queremos sumarnos ás voces que exixen a devolución íntegra das cantidades que as persoas aforradoras depositaron sen recibiren información adecuada do produto que adquirían.

 5. Transmitímoslle así á cidadanía a nosa vontade de continuar a defender a modificación dunha lexislación e dunhas decisións políticas que tentan eliminar totalmente as nosas posibilidades de desenvolvemento.