24 may 2010

Seguimento do programa electoral do BNG nesta lexislatura

  A asemblea do BNG de Boiro vén de facer unha análise do cumprimento do seu programa electoral. O BNG quer manifestar a súa grande satisfacción pola consecución dos seguintes obxectivos a falta de un ano para o exame que suporán as vindeiras eleccións municipais do 2011. Os logros que se puideron conquerir nesta lexislatura aínda non rematada son os seguintes:

1. O concello de Boiro é o que máis inviste en políticas para as persoas de toda a comarca. A inversión en benestar e políticas sociais é incluso superior a concellos como o de Ribeira, con case o doble de poboación. Nesta lexislatura conseguiuse abrir o Centro de Día para maiores ao tempo que se realizan multitude de talleres específicos: educación para adultos, informática, ximnasia, taller de memoria, etc. Boiro gasta máis de 500.000 € só en asistencia a domicilio.

Ademais disto están a piques de se iniciar as obras para a constución dun Centro para discapacitados físicos e psíquicos en Comoxo, en colaboración con Amicos.

Un proxecto prioritario como é a construción dunha residencia para maiores está paralisado pola Xunta do Sr. Feijoo despois de que o concello puxera a disposición da Xunta os terreos.

2. Está en construción a praza multiusos da Cachada, que permitirá dotar o centro de Boiro de instalacións deportivas, un espazo para deslocalizar as festas e o mercado dos martes para esa nova zona do noso concello, ao tempo que posibilita novos aparcadoiros para desconxestionar o centro de Boiro.

3. O BNG negociou e conseguiu para Boiro unha partida de máis de 4.000.000 de euros para a compra do pazo de Goiáns, que en breve será de titularidade pública.

4. O concello favorece a creación de emprego coa construción do viveiro de empresas no polígono industrial, construído por mozos e mozas de Boiro por medio dun plano de emprego específico. Ademais Boiro contará en breve cun centro de formación en Hostelería. Temos que recordar tamén que nesta lexislatura se rematou a II Fase do Polígono Industrial de Espiñeira.

5. Estase cambiando a canalización xeral de sumidoiros que vai á depuradora do Cabo da Cruz para que non discorra por un banco marisqueiro da importancia de Barraña. Fixéronse multitude de sumidoiros polas parroquias de todo o concello. E acábase de conseguir un investimento de mais de 800.000 € para o saneamento do rio Coroño. Boiro conta novamente coa bandeira verde de compromiso medioambiental.

6. Conseguimos pór o Proxecto Leñaverde como referencial máis aló das nosas fronteiras, así como a estación Leñaverde, a única sala de concertos pública de todo o país. O Centro Arqueolóxico de Neixón está sendo ampliado para mellorar a súa actividade. Ademais nesta lexislatura rematarase a construción dos centros sociais de Cabo de Cruz e de Abanqueiro.

7. Estase ampliando o peirao do Cabo da Cruz, que posibilitará a construción dun peirao deportivo. Está prevista tamén a construción do peirao deportivo de Escarabote.

8. Foi a lexislatura en que máis peanolizacións se realizaron, e non só en Boiro senón tamén nas parroquias en Escarabote, Moimenta, Bealo, Abanqueiro, Isuachán, etc.

9. Habilitáronse multitude de novos roteiros (Vitres, Mámoas do Barbanza, etc.) ao tempo que se dotou ao concello cun parque de grandes dimensións: o parque periurbano de S. Ramón de Bealo.


Boiro, 22 de maio de 2010

O Consello Local do BNG de Boiro

1 may 2010

O PP e o transporte adaptado no Barbanza


O BNG de Boiro quer facer as seguintes manifestacións diante da nota de prensa do PP relativa ao transporte adaptado:

1. Parece que o PP de Boiro non entende que as competencias do servizo de transporte adaptado que se dá na comarca son exclusivas da Xunta de Galiza e que o servizo que actualmente se está a ofrecer por medio do 065 ás persoas dependentes é completamente insuficiente para cubrir as súas necesidades.

2. Que até o momento foi o concello de Boiro, cos seus propios fondos, o que estivo sufragando a parte do transporte adaptado que a Xunta de Galiza non quer cubrir, pese a que ese é o seu deber. O que demanda o BNG é que a Xunta asuma as súas competencias e lle permita ás persoas dependentes levar unha vida normal. Polo tanto, se a Xunta do Sr. Feijoo non subvenciona aos concellos para dar un servizo que deberan dar eles, nin tampouco pon os medios precisos para que o 065 cubra as necesidades reais das persoas dependentes, incurrirá nunha grave deixazón das súas funcións, e isto non é responsabilidade dos concellos.

3. Se o PP quer dar leccións de austeridade que comece por suprimir as viaxes a Sudamérica, aínda non suficientemente explicadas, tanto do Sr. Rueda como do Sr. Feijoo.