2 dic 2010

O PP de Boiro non se entera e chega tarde coas reparacións do Centro de Saúde do Saltiño

 O PP de Boiro non se entera e demandoulle ao goberno municipal que lle pida á Xunta unha axuda para reparar o ambulatorio do Saltiño despois dos desperfectos ocasionados polo tornado, cando xa hai tempo que se lle solicitou á Consellaría de Sanidade.

Chama a atención tanto a descoordinación do grupo municipal do PP de Boiro cos seus "colegas" da Xunta como o pésimo funcionamento que está detectando ultimamente na Xunta, que non é capaz nin sequera de dirixir as reclamacións ao departamento competente.

O BNG aproveita para lle dicir á Xunta que se deixe de excusas e de marear á xente e que se poñan a traballar dunha vez para reparar os desperfectos. E ademais queremos recordarlle á señora conselleira de Sanidade, Pilar Farjas, que deixe de escorrer o bulto e se faga cargo dunha vez dos servizos de mantemento e persoal do Centro de Saúde, que están sendo pagados polo concello cando os debera pagar a súa consellaría.

P.S. A continuación reproducimos a nota de prensa sacada polo Concello de Boiro a raíz deste tema.

 "O Concello ten asinado desde abril de 2009 o convenio co Sergas para que asuma os gastos de mantemento do centro de saúde

O Concello de Boiro esixe á Consellería de Sanidade que asuma as súas obrigas conforme ao Pacto Local

Boiro,  1 de decembro de 2010.  O Concello de Boiro ten asinado, desde o 1 de abril de 2009, un convenio co Servizo Galego de Saúde (Sergas), organismo dependente da Consellería de Sanidade, para  a cesión do Centro de Saúde do Saltiño, conforme o acordado no Pacto Local, e se faga cargo así dos gastos de mantenemento do mesmo.
A Consellería de Sanidade leva un retraso considerable no cumprimento deste pacto, polo que o Concello de Boiro leva dous anos asumindo dita cuantía económica, relativa ao custe do persoal (limpeza, conserxería, etc.), lavandería, calefacción, alumeado e outros gastos, cando estes corresponden á Xunta de Galicia.
O goberno de Boiro leva enviado varios escritos á Conselleira de Sanidade, Dona Pilar Farjas Abadía, para coñecer cales son as previsións da Consellería de asunción destas competencias, sen que ata a data, e pese á insistencia, trasladara información algunha ao respecto, co conseguinte perxuízo para as arcas municipais.
Hai uns días, como consecuencia do tornado rexistrado no Saltiño, o Centro de Saúde sufríu unha serie de danos. A este respecto, o mércores día 24 de novembro, mediante escrito oficial, o Concello de Boiro traladou información sobre estes desperfectos a D. Javier Ventosa Rial Director Xerente da Xerencia de Atención Primaria de Santiago, no que se solicita á Consellería que actúe canto antes para arranxalos, xa que se trata de danos estructurais que sobrepasan ás competencias de mantemento que, ata o de agora, ten asumidas o Concello de Boiro (achégase copia da carta enviada).
Por todo o exposto, este goberno agradece a preocupación que o voceiro do Partido Popular de Boiro, D. Juan José Ortigueira, ten polo arranxo do Centro de Saúde, mais o Concello xa ten solicitado a reparación do ambulatorio e non só iso, senón que a través de numerosos escritos se lle requeriu ao Sergas que cumpra co convenio e se libere así ao Concello de facerse cargo duns gastos que non son da súa competencia. En todo caso, tamén o empraza a que teña a mesma insistencia ante a Xunta para que asuma a súa responsabilidade e se faga cargo do Centro de Saúde."

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Grazas polo teu comentario.